FÖRELÄSNINGEN  - ”Ladda din org./företag med POSITIV ENERGI ”

Kommunikationen mellan människor är så oerhört viktig – inom alla områden. Ju mer vi vet och förstår inom detta område desto lättare har vi det i livet. Det handlar om förväntningar, bekräftelse, val och viljan att sätta upp kloka genomtänkta mål. Det gäller att få människor och grupper att fokusera och arbeta mot detta gemensamma mål, så att effektiviteten blir optimal. Amanda vill skapa ett behagligt klimat där trygghet och kreativitet är i fokus istället för rädslor och oro.

Att uppnå gemenskap, skapa gemensamma drivkrafter och en starkare vi-känsla är viktigt i en grupp.  Om gruppdynamiken är bra blir individerna effektivare och fokuserar på samma saker.

MEN det kräver gemensamma värderingar kompromisser och en vilja till utveckling. Det lyckas man bara med genom att skapa motivation och förstå vari ligger min personliga vinst.

Alla företag och organisationer har två saker gemensamt som de vill uppnå;
Det första är ambitionen att uppnå företagets eller organisationens uppsatta mål och det andra är att ha en positiv pågående kommunikation såväl internt som externt.

Dessa ämnen – MÖTEN, MÅL och KOMMUNIKATION är det som Amanda och Positiv Energi arbetar med.