COACHNING

Privat

Att gå omkring och ”älta” en massa saker själv, skapar stress/oro och tillslut - i värsta fall, fysiska symtom/sjukdomar.

Amanda jobbar med en rak/tydlig dialog, lyssnar men är också delaktig i samtalet, ställer frågor men beskriver också det hon hör
– på sitt eget sätt.


När igenkänningsmekanismen slår till och klienten upplever en ”aha upplevelse”, då skapar Amanda frågeställningar och uppgifter som man får jobba med/testa tills nästa gång de ses. Det fungerar bäst, i de flesta fall och om klienten vill må bättre dvs. är öppen och redo för självinsikten och utveckling – detta sätt gör att det brukar gå lite fortare en med vissa andra samtalsformer.

Att tala om när man ser ett tydligt destruktivt beteende för personen i fråga, kallas medmänsklighet. Om mottagaren inte är mottaglig så krävs ännu mer ”kärleksfull tydlighet” eller till slut, ett avståndstagande.
Man kan inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt.

Samma process fungerar när det handlar om coachning av ledare/ chefer etc.

I alla dessa samtal så är lugnet, ödmjukheten och en positiv inställning ihop med kunskaper, lång erfarenhet inom ledarskap
själv - oerhört viktig.

I Amandas fall samtidigt en tydlig kommunikation, som en insiktsfull förälder. Hur man ställer frågorna och tar emot svaren – gör hela skillnaden!

Ledaren ska få andra att må bra och samtidigt prestera en massa positiva resultat, det kräver att ledaren själv mår bra, har energi och självinsikt samt vet vad kollegerna behöver, eller kan delegera rätt uppgift till rätt person.

 

Att ha någon att kunna ventilera svåra frågor med – som bara har mitt eget bästa i fokus är klokt och skönt.  ALLA och speciellt ledare behöver konsekvent stöd i detta arbete.