Amanda som föreläsare/coach och i samband
med utbildningar.

När Amanda håller en utbildning, föreläser för en grupp eller coachar enskilda personer så handlar det alltid om att få dem att lyckas bättre genom att dem börjar förstå hur dem själva fungerar(självinsikt och drivkrafter).

Föreläsningarna bygger på Amandas egna erfarenheter och den forskning hon har gjort.

Genom skräddarsydda utbildningar och föreläsningar är målet att få fler människor, företag och organisationer att nå sina mål, genom insikter samt klok och medveten kommunikation.

Förutom stress och stresshantering föreläser hon bl.a. om DISA – språket. Att veta vilka vi är och vilka vi har omkring oss är viktigt, för att kunna utvecklas. Mycket handlar om självinsikt och det är alltid där vi måste börja samtidigt som vi inser att vi alla är olika och respekterar det. Det betyder inte att vi inte ska jobba på att både tydlighet och ödmjukhet alltid bör gälla.

Ladda din organisation med positiv energi

En föreläsning om stress, kommunikation, beteende och kroppsspråk. Hur vi kommunicerar och den egna viljan påverkar och styr individen och därmed medarbetarnas resultat. Föreläsningen fokuserar på positivt tänkande och hur det kan utveckla din organisation genom delaktighet och förståelse. Detta skapar engagemang, gemenskap och en stark vi-känsla.

Tid: 120 minuter
För bokning / offert kontakta mötesbokningen

Tel: 08-747 63 00

Insikten om vilka beteenden och drivkrafter som styr henne själv och som styr oss alla,
känns oerhört viktigt för Amanda att föreläsa om och lära ut.