loading...

Böcker

Hennes mål är att få grupper att sträva åt samma håll - med respekt, samma värderingar och mål. Detta är grunden för ett lyckat resultat, privat såväl som i arbetet. Resultaten av hennes forskning och Amandas egna erfarenheter, kan nu alla få ta del av genom böckerna: Utbränd men inte utslagen och Att göra en ängel – konsten att leva med sig själv och andra (slutsåld) samt den senaste boken LEVA & LEDA (kom ut febr. 2019) - eller i samband med en föreläsning, utbildning eller enskild coachning. 

I alla Amandas böcker finns det humoristiska bilder gjorda av konstnären Mia Wassberg.

Leva & Leda

En bok i två delar om hur du förbättrar dina relationer och ditt ledarskap, genom självrannsakan, lust till utveckling och genom ett medvetet beteende.
 
Men också genom mål och förmågan att - där det behövs - kunna delegera.

 

Utbränd men inte utslagen

Utbränd men inte utslagen är en bok om stressjukdomar och duktig - flicka -syndromet.

Den innehåller bl.a. en novell som beskriver hur det är att inse att man har blivit utbränd och lider av panikångest.
Boken beskriver vad det innebär och varför det sker.
 

(slutsåld)

Att göra en ängel

Alla beteenden du har påverkar dig själv och alla omkring dig, varje dag.

Det handlar om hur du kommunicerar, att du bekräftar dig själv och andra och att du är tydlig vad gäller dina förväntningar. 

I alla Amandas böcker finns det humoristiska bilder gjorda av konstnären Mia Wassberg.